Vingeløse insekter:

Vingeløse insekter kalder man som en fælles betegnelse for ”urinsekter”. Disse vingeløse insekter omfatter mindst 5 udviklingslinjer.

Springhaler er den mest artsrige gruppe af urinsekter med over 6000 nedskrevne arter, hvoraf ca. 200 af arterne lever i Danmark.