Insekter:

Ordet insekt kommer af det latinske ord (Insectum) og er en dyreart også kaldt leddyr.
Der er fundet over 1 million forskellige insektarter, men der findes i realiteten nok nærmere 20-30 millioner forskellige arter. Disse udgør op i mod 80% af alle kendte dyrearter,

Nogle arter har vinger, andre har ikke, men kan udvikle nogle efter behov, som fx en myre.

Der er 17.443 registrerede insekt arter i Danmark, hvoraf de mest udbredte er; Græshopper, Guldsmede, Døgnfluer, Næbmunde, Lus, Netvinger, Vårfluer, Biller, sommerfugle, Tovinger, Lopper og Årevinger. Vi har i Danmark 13 fredet arter af insekter, der består af 4 arter af biller, 3 arter af guldsmede og 6 arter af sommerfugle.

Insekter lever generelt i ”Limnistiske” områder så som søer og åer eller i ”Terretriske” områder så som klitter, skove, drev eller krat. Insekter trives bedst i urørte og ikke beboede områder så som skove osv.

Det der karaktisere et insekt er bl.a. at de ingen lunger har, insekter trækker vejret gennem huden i deres åndehuller også kaldt ”Trachéer”. Et insekt kan være alt fra en kvart millimeter op til 30 cm.