Har du rotter I dit hjem? -Sådan slipper du af med dem!

Rotter er et voksende problem i Danmark, og kan give alvorlige problemer. Rotter udgør en stor smittefare af flere alvorlige sygdomme, og de kan gøre stor skade på dine ting. Rotter har vist sig umuligt at udrydde, da de er utrolig tilpasningsdygtige. I artiklen får du gode råd til hvordan du kan forebygge samt bekæmpe eventuelle rotteproblemer. 

Rotte

Kendetegn ved rotten

I Danmark ser vi oftest to typer af rotter, den brune og den sorte. Før i tiden var det mest den sorte rotte også kendt som Pestrotten der var mest udbredt. Den ses dog nu oftest i havneområder hvor den kan komme via fragt, det er derfor den brune rotte der er mest udbredt i dagens Danmark.

Rotten er kendt for sin lange krop på op til 45cm hvoraf ca 20cm er halen. En voksen hanrotte vejer typisk mellem 250g-350g, hvor hunnerne gennemsnitligt er en smule mindre. Der er dog set tilfælde på rotter helt op til 0,5kg.

Rotter søger typisk indendøre i vinteren, men kan også overleve udendøre ved en mild vinter. En hunrotte kan få 3-7 kuld unger på et år, hvert bestående af op til 12 unger. Forsøg har derfor vist at ét rottepar kan blive til 862 rotter på ét år. 

Rotter er altædende men foretrækker at spise kornprodukter. Rotten har i modsætning til musen et meget stort væske behov, der kræver adgang til vand jævnligt.

Rotter svømmer og dykker godt, og er derfor komfortable i kloakker, afløb, vandløb og ved søer. Rotten er også en dygtig graver og kan nemt grave sig flere meter op fra et kloakrør. De kan desuden klatre lodret og springe op mod 80cm i højden og omkring 2 meter i vandret spring. Rotter er stærke og kan sagtens flytte dæksler med en vægt på over 1kg.

Hvor stor skade kan rotter gøre?

Rotter er en reel sundhedsfare, i hele Danmark. Derfor tager de danske myndigheder rottebekæmpelse og kontrol af disse særdeles alvorligt. I Danmark har vi meldepligt ved rotteangreb, det er derfor vigtigt at du som det først melder det til kommunen. 

Rotter er fyldt med bakterier, omkring 55 forskellige slags sygdomme, flere af disse dødelige. I blandt de alvorlige sygdomme se bl.a. Pest, Leptospirose, Weils syge, der smitter igennem mus og rotters urin, og er dødelig i op til 10-15% af tilfældene. Omkring 10-20 personer bliver årligt smittet med Leptospirose, dog registreres kun de alvorlige tilfælde. Blandt symptomerne på Leptospirose er, influenzalignende symptomer, kvalme, opkast, feber, hovedpine eller kulderystelser. Du kan blive smittet ved at røre ved urin fra rotter eller mus, brug derfor altid handsker hvis du er i tvivl.

Rotter kan derudover gøre stor skade på bygninger og dine ting med deres gnaven. Rotten har meget store og kraftige tænder der kan nedbryde næsten alt, bare deres tænder kan få fat i det. Desuden kan rotter gøre stor skade på dine fliser og på vores fælles vejnet, med deres underjordiske gangsystemer, der kan underminere og forsage sætningsskader. Rotter kan også gnave sig igennem elinstallationer og derved forsage brand.

 

rotteskade

Gode råd til forebyggelse af rotter

Først og fremmest er der en ting du skal sikre dig, og det er at alle kloakker og afløb er udført korrekt og tætte. Det er også vigtigt at dit tag, dine vinduer og døre er hele, tætte og uden sprækker eller revner. Derudover skal du sikre dig at ventilationsriste i mur og sokkel er hele og lavet af et materiale rotter ikke kan gnave sig igennem, som f.eks. galvaniseret stål. 

Det kan også være en fordel at få installeret rottespærrer, der forhindre rotten i at trænge forbi. Prisen kan variere fra 1000-7500kr, da det kræver en rotteautorisation at installere. 

Har du høns. kaniner eller lignende bør du rottesikre deres bure/huse, samt at du bør købe en rottesikret foderbeholder. Det kan også være en fordel at fjerne træer eller anden vækst fra husmuren så rotten ikke kan trænge ind på dit loft. Som minimum bør der være 80cm fra vækster til tagrende. Undgå desuden at smide spiseligt affald i din have eller en kompost og undgå fodring af fugle efter mørkets frembrud. 

Kort fortalt kan du gøre følgende: 

  1. Sørg for at kloakker og afløb er intakte.
  2. Få en kloakmester til at lave en inspektion, dette koster normalt 2000-2500kr.
  3. Overlad kloakarbejde til en autoriseret VVS’er.
  4. Få installeret en rottespærre i dine afløb.
  5. Monter metallet over faldstammeudluftning.
  6. Aldrig efterlad kloakrørene og faldstammer åbne.
  7. Altid luk gamle ubenyttede kloakrør til.
  8. Skru metalriste i gulvafløb fast.
  9. Undgå affaldsbunker i og omkring din bolig.
  10. Sørg for at dine vinduer sidder helt tæt til karmen.

Hvad så hvis jeg har rotter?

Hvis du kan konstatere at du har rotter er det første du skal gøre at kontakte kommunen og anmelde det. Det gælder også hvis du ser rotter på en anden grund end din egen.

Ved indendørs angreb rykker kommunen eller en autoriseret skadedyrsbekæmper ud med det samme, uanset dag. Ses der dog kun angreb udendøre kan det tage et par dage før der rykkes ud. Kommunen har pligt til at yde en effektiv bekæmpelse af skadedyr, og det vil være for kommunens regning. 

Du kan også fravælge kommunens behandling og ringe til en autoriseret skadedyrsbekæmper efter egen regning, du skal dog stadig anmelde rotteproblemet til kommunen. Rottebekæmpelse må kun udføres af en professionel med en gyldig rotteautorisation. Du er dog mere end velkommen til at benytte dig af alternative behandlingsmetoder såsom smækfælder.

Anbefalede produkter til bekæmpelse af rotter

Der findes en del forskellige produkter til alternativ bekæmpelse af rotter. Mest populær er den klassiske smækfælde. Der findes flere typer af smækfælder, og de har mere eller mindre alle den samme funktion og effekt. Vi selv foretrækker en fælde af træ eller plastik da den kolde metal kan afskrække rotten. 

Man kan også købe mekaniske eller elektroniske rottefælder. Det smarte ved disse er at man ikke behøver at tømme fælden eller opsætte den igen efter én fangst. Vi vil klart anbefale Good Nature A24, som er et super effektiv og smart produkt der kan dræbe op til 24 mus eller rotter på én CO2 patron uden at skulle tømmes. Fælden er en meget human og hurtigt død til rotten og vil derefter blive spist af andre rovdyr uden chance for sekundærforgiftning.

Alternativt kan en flerfangstfælde også bruges. Her er det muligt at fange flere rotter på én gang, på en meget sikker og human måde. 

Vi anbefaler brug af lokkemad til at øge fangsten i disse fælder.

Har du derimod en gyldig R1 eller R2 Rotteautorisation kan du købe rottegift her på Billigskadedyr.dk.

Vi anbefaler at starte med en gifttype af den lave grad som det første, her er der tale om hhv. Racumin og Rozol. Skulle der dog være opstået resistens overfor disse typer af gift kan gift af 2. grad anvendes.

1.Generation: Chlorophacinon / Coumetetralyl

2. Generation: Bromadiolon, Difenacoum, Brodifacoum / Flocoumafen / Difethialon

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *