Viser alle 4 resultater

Alger:

Alger opdeles normalt i to overordnede grupper:

Mikroalger: Som er éncellede organismer der udgør planteplanktonet der oftest ses på søer.

Makroalger: Som er flercellede organismer som f.eks. tang eller blæretang.

Visse algetyper kan være særdeles farlige, da de kan forgifte både muslinger såvel som andre havlevende dyr og derved forgift både mennesker og dyr.

 

Hvad er alger?

Alger kan udføre fotosyntese er en vigtig del af de akvatiske økosystemer.

Planteplankton er en vigtig kilde til bestemmelse af næringsindholdet i vandet.

 

Alger på fliser:

Algertyper på fliser kan både være rigtig grimme men faktisk også ret farlige da de kan lave din terrasse om til en glidebane.

Flisealger lever i fugtige og våde miljøer, og kan opstå meget hurtigt.

Da de opstår pga fugt kan det være en fordel at undersøge hvad der giver ektra fugt ved dine fliser. Det kan f.eks være en tagrende der føre under dine fliser eller drypper ned på dem. Det kan også skyldes at fliserne ligger lavt ifht andet omkringliggende grund som bakker eller andet belægningssten.