Viser alle 7 resultater

Møl:

Møl er et insekt der tilhører familien sommerfugle (Lepidoptera). Der findes lige knap 1000 beskrevne arter af møl i Danmark og muligvis endnu flere ubeskrevne.
Den mest artsrige type møl i Danmark kaldes sækmøl, med over 120 nedskrevne arter. Sækmøl fik navnet da deres larver lever i sække spundet af silke og plantedele.
Andre arter af møl kan være følgende:
Urmøl
Dværgmøl
Fjermøl
Halvmøl
Klister møl
Egentlige møl, der indeholder møl som, Kornmøl, Tapetmøl, klædemøl, pelsmøl og bananmøl.