Viser alle 2 resultater

Kornskadedyr:

Der findes mange kornskadedyr i Danmark, to af de værste syndere er hhv Kornsnudebillen og Rissnudebillen. Disse biller kan forvolde stor skade på en høst, bl.a. kan der opstår skimmelsvamp og toksiner af deres tilstedeværelse.

Kornskadedyr lever og opvokser i kornet og trækker derfor mange vigtige næringsstoffer af kornet.

Kornsnudebillen:

Kornsnudebillen har en lang tynd snude og kan blive op til 5mm i længde. Billen kan variere en del i farve alt efter dens alder, normalt er de rødbrune eller sorte. Kornsnudebillen er udstyret med et sæt vinger man kan altså ikke flyve.

Kornsnudebillen lever kun i kornlagre, hvor de lægger deres æg i kernen af kornet. Ægget udvikler sig til en larme som senere hen bliver til en bille som spiser sig vej ud af kornet. Resultatet afhænger oftest af varmen i hallen. Er der fugtigt eller meget varmt har kornsnudebillen de perfekte levevilkår, og lægger derfor langt flere æg end normalt.

Rissnudebillen:

Rissnudebillen er en del mindre en kornsnudebillen, da den kun bliver op til omkring 3.5mm. Til forskel fra kornsnudebillen kan rissnudebillen bruge sine vinger til at flyve med. Rissnudebillen kan ikke leve på marker i Danmark grundet klimaet, men den kommer oftest i forbindelse med importeret kornprodukter.

Rissnudebillen formere sig nøjagtigt som kornsnudebillen dog bare i det dobbelte tempo. Ligesom kornsnudebillen skal rissnudebillen også bruge varme for at opnå optimal æglægning.