Viser alle 6 resultater

Bier:

Bien også kaldt (Apiformes eller Anthophila) er et medlem af familien årevinger der blandt andet omfatter myrer, hvepse og bier. I denne “familie” findes der mere end 130.000 nulevende arter, bien udgør ca 20.000 af disse arter og ca 288 af disse findes i Danmark.
I Danmark har vi følgene bier:
Korttungebier (Colletidae)
Gravebier (Andranidae) også kendt som jordbier.
Vejbier (Halictidae)
Sommerbier (Melittidae)
Bugsamlerbier (Megachilidae)
Langtungebier (Apidae)

Langtungebier indeholder de mest kendt bityper såsom, Humlebien, Honningbien eller tømrerbier.
Bier har forskellige levevis, nogle lever i kolonier og har svært ved at overleve alene i for lang tid, det man kalder et “socialt insekt”, som fx honningbien. Andre lever bedst i få antal.
Én koloni består af arbejdere, droner og dronninger.
Hannerne lever i forholdvis kort tid og har kun til formål at forplante hunnerne, som derefter tager sig af afkommet og at bygge boet.