Kurven er tom

Problemer med skadedyr?

Ring til os og få en snak om netop dit problem. Hvis du ikke selv kan få klaret tingene med produkter fra vores webshop, kan vi komme ud og ordne tingene hurtigt og professionelt.

Ring på 24 23 55 05 eller send os en mail

send button
Udvanding mod myrer Xtra 200 g.
Myremiddel til udvanding med vandkande, med Permethrin
64,95 DKK
Førpris: (94,95 DKK)
Beskrivelse:
Tanaco Udvanding mod myrer er til bekæmpelse mod myrer udendørs. Midlet er et pulver til opblanding i vand. Der behandles er hvor myrerne ses og på deres bo.

Hurtigt virkende

Virker ned i boet

Opblandes i vand


Dosering:

Med vandkande: 10-20 m²: 100 g pulver til 10 liter vand. Midlet opblandes i vandkande og udbringes med spreder.Insektmiddel: Må kun anvendes til bekæmpelse af myrer udendørs.

ADVARSEL

Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50-53). Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af myrer udendørs. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer den de i brugsanvisningen nævnte. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må ikke tømmes i kloakafløb.

Førstehjælp: Kommer stoffet i øjnene skylles straks med rigelige mængder vand. Hvis ubehag fortsætter kontakt læge. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe. Ved indtagelse kontakt straks læge og vis denne beholder eller etikette.

Indeholder 2 poser á 100 g.

Permethrin 5 g/kg (0,5% w/w) ved 20 grader C.

Leverandørbrugsanvisning

Varenr.  
Antal
Varenummer 3140
 
Alle priser er anført inkl. moms
Relaterede produkter: