Kurven er tom

Problemer med skadedyr?

Ring til os og få en snak om netop dit problem. Hvis du ikke selv kan få klaret tingene med produkter fra vores webshop, kan vi komme ud og ordne tingene hurtigt og professionelt.

Ring på 24 23 55 05 eller send os en mail

send button
Flue chok 400 ml
Fluebekæmpelsesmiddel til større rum
99,95 DKK
Førpris: (119,95 DKK)
Beskrivelse:

Tanaco Flue Chok bekæmper effektivt fluer og andre flyvende insekter i stalde, levnedsmiddelvirksomheder, lagre, køkkener, beboelsesrum osv. Der udsprøjtes, hvor dyrene ses og generer. Hold dåsen lodret eller skråt opad. Tryk på knappen og sprøjt i alle retninger, således at sprøjtetågen fordeler sig jævnt i hele rummet. Døre og vinduer holdes lukkede under sprøjtningen og indtil 30 minutter efter. Ved bekæmpelse af hvepse, sprøjtes produktet direkte op i boets flyvehul. Akvarier tildækkes og evt. pumpe slukkes. Stuefugle og andre dyr fjernes inden sprøjtning.

For at opnå bedst mulig udnyttelse af giften, sprøjtes der i mindst 4 sek. pr. 30 m3 rum svarende til 10 g aerosol pr. 30 m3.

ADVARSEL:

Meget giftig for organismer der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtids-virkninger i vandmiljøet (R50/53). Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt. Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå oversprøjtning af høns, pattegrise og spædekalve. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandør-brugsanvisning. Vask huden efter brug.

Overtrædelses af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf


Varenr.  
Antal
Tanaco Varenummer 2997
 
Alle priser er anført inkl. moms
Relaterede produkter: